نارنجستان قوام

این بنا در خیابان لطفعلی خان زند نرسیده به خیابان زینبیه ، فلکه غدیر قرار دارد.باغ نارنجستان در دوره قاجار به بیرونی شهرت داشته و با خانه زینت الملوک که عمارت اندرونی است یک کوچه فاصله دارد از طریق راه زیرزمینی بدان جا ختم می شود. عمارت بیرونی به دلیل برگزاری جشن ها و تشریفات و استراحت و پذیرایی مهمان ها و امور تجاری ساخته شده بود.ساختمان نارنجستان در حدود 940 متر مربع در زیررمینی به مساحت 3500 متر در دو قسمت شمالی و جنوبی ساخته شده است. در راستای در ورودی باغ کتیبه ای از جنس مرمر سرخ که آیاتی از کلام الله مجید بر آن حک شده است قرار دارد. این بنا دارای معماری حجاری ، نقاشی ، آیینه کاری و گچ بری که عالی ترین نمونه هنر دوره قاجار محسوب می شود ساخته شده است.
نحوه دسترسی: تاکسی,خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}