میرچخماق

امیر چخماق که در واقع مجموعه ای متشکل از تکیه، میدان، حمام عمومی، کاروانسراها، خانقاه، قنات خانه و چاه آب سرد است تقریبا در وسط شهر یزد و در خیابان سلمان فارسی قرار دارد.مجموعه امیر چخماق یزد شاخص ترین بنای تاریخی شهر می باشد که به لحاظ قدمت از ارزش والایی برخوردار است و به دوره تیموریان یعنی قرن نهم ه.ق. باز می گردد. میدان این مجموعه در دوره صفویه هم به همین نام شهرت داشت و در زمان شاه عباس برخی از این آثار احیا شده است. و اینکه چهارسوقی بر روی کاروانسرا ساخته شده است. در اوایل قرن سیزدهم میدان جلوی مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شده است.این میدان تا پیش از دوره پهلوی مانند برخی دیگر از میدان ها گورستان نیز شده بوده است و برخی از مردم برای فرخندگی حسینیه اش مردگان خود را در آنجا دفن می کردند. چندی نمی گذرد که که ا��ن گورستان دوام نمی آورد و دوباره به میدان تبدیل می شود.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}