میدان امام (نقش جهان )

قبل از انتخاب اصفهان به پایتختی , در این میدان باغ بزرگی به نام نقش جهان قرار داشت که محل استقرار ساختمان های دولتی و کاخ فرمانروایان تیموری و آق قویونلوها بود. وسط این باغ درب کوشک نام داشت که در ضلع غربی میدان نقش جهان امروزی و در محل ساخت عمارت عالی قاپو قرار دارد. میدان کوشک در زمان سلجوقیان محل اعدام محکومان و برگزاری برخی از آیین های رسمی مانند اعیاد و جشن ها بود. منابع بسیاری شکل فعلی میدان نقش جهام را متعلق به دوره شاه عباس اول دانسته اند. احتمالا پلان این میدان برگرفته از میدان حسن پادشاه تبریز باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}