موزه سکه و مردم شناسی یزد

این موزه درخانه ای به نام خانه عرب زاده که به خانه فهادان نیز معروف است احداث شده است که این خانه به دوره قاجاریه بازمی گردد. در این موزه 4800 قلم شیء وجود دارد که 4500 مورد آن سکه های قدیمی هستند و نیز دارای مجموعه های سکه قدیمی مربوط به 42 دوره تاریخی است.ورودی خانه در ضلع جنوب شرقی آن است و یک هشتی باز می شود که مردم یزد به آن کرباس می گویند. در سمت چپ کرباس راهی به پشت بام و در پایین اصطبل قرار دارد.در سمت راست کرباس نیز راهی به سمت حیاط وجود دارد. در بالای کرباس تزئینات گچکاری به سبک رسمی بندی دیده می شود و در وسط آن نیز نورگیری وجود داردکه روشنایی خانه را تامین می کند. در راهروی ورودی تالار اتاق های پنج دری و سه دری قرار دارد. اتاق بالاخانه برای مهمانان و زیرزمین در زیر اتاق های پنج دری قرار دارد. این بنا دارای تزئینات زیبایی است که مزین به نقوش اسلیمی و اشعار مذهبی است. در سال 1383 به همت آقای حسین حیدرزاده موزه ای شخصی در این خانه ایجاد شد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}