موزه سنندج

یکی از بناهای تاریخی استان کردستان عمارت سالار سعید میباشد که در حال حاضر به موزه ی سنندج تبدیل شده است. این موزه با سبک معماری تاثیر گرفته از زمان قاجار از دو بخش ، بنای اصلی و حیاط تشکیل شده که بنای اصلی آن در ضلع جنوبی شامل یک زیرزمین و یک طبقه فوقانی است. زیباترین بخش بنا ارسی بزرگ تالار است که هفت لنگه دارد و شاهکاری از هنرهای چوبی است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}