موزه رییسعلی دلواری

خانه ی رییسعلی دلواری در شهر دلوار استان بوشهر، از آثار دوره ی قاجار، توسط فرزندان رییسعلی دلواری به سازمان میراث فرهنگی هدیه شده است.این خانه با تزیینات ساده و بی پیرایه که به حلال و مختصری گچبری ختم میشود در سال 1376 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}