موزه ایلخانی مراغه

این موزه در شهر مراغه ، خیابان دانشسرا واقع شده است.همزمان با تاسیس سازمان میراث فرهنگی کشوردر سال 1363 ، موزه مراغه به موزه مقدماتی مراغه تبدیل شد.چیزی حدود 200 اثر از آثار تاریخی این موزه به ثبت ملی رسیده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}