موزه آذربایجان

موزه اذربایجان یکی از مهمترین موزه های ایران است که در شهر تبریز و در خیابان امام و جوار مسجد کبود قرار گرفته است.موزه اذربایجان پس از موزه ملی ایران در تهران دومین موزه و یکی از مهمترین موزه های ایران است که آثاری مربوط به دوره پیش از اسلام و دوران اسلامی به نمایش عموم گذاشته است. این موزه در سال 1341 به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر با سه سالن نمایش و چند اتاق اداری و کتابخانه یکی از بزرگترین موزه های کشور است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}