مقبره الشعرا

در حال حاضر مقبره الشعرا در پیرامون تکیه حیدر در تقاطع خیابان های ثقه الاسلام وعارف شهر تبریز واقع شده است.مقبره الشعرا بنای یادبود زیبایی است که نه تنها آرامگاه شاعر نامی و معاصر کشور ( شهریار) بلکه شاعران و عارفان بزرگ دیگری چون اسدی طوسی، قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی،خاقانی شیروانی،ظهیرالدین فارابی، شاپور نیشابوری،شمس الدین سجاسی، ذوالفقار شروانی، همام تبریزی و ... است. این آرامگاه در واقع یکی از گورستان های قدیمی شهر است که در طول تاریخ بارها و باره دست خوش حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}