مسجد جامع کویر

این مسجد در خیابان امام خمینی و در مقابل برج ساعت و انتهای خیابان مسجد جامع قرار دارد.این مسجد طی صد سال و سه دوره بنا شده است و گویا بنای اصلی آن به دوره ساسانیان باز می گردد که بنابراین در ابتدا آتشکده بوده است و با ورود اسلام به مسجد تغییر کاربری داده است.پایه های اصلی مسجد مربوط به دوره ساسانیان و بنای فعلی مسجد به لحاظ معماری مربوط به دو دوره موسوم به آذری است.بنای این گنبد متعلق به دوره ایلخانی و سردر رفیع این مسجد متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموریان است. این بنا به لحاط خوابیدگی گنبد، سردر بلند و همچنین کاشیکاری های زیبا منحصر بفرد است. مسجد فعلی به جای سه مسجدی بنا شده است که در قرون متمادی در کنار یکدیگر ساخته شده اند و در دوره قاجاریه به مسجدی واحد تبدیل شده است. اولین مسجد در زمان حکومت عمرو لیث غفاری با طرح شبستانی ساخته شد. دومین مسجد در نیمه دومقرن پنجم هجری در زمان حکومت علاء الدوله گرشاسب بن علی بن فرامرز از امرایی کاکویی یزد ساخته شد و سومین مسجددر نیمه اول قرن هشتم به همت سید رکن الدین محمد قاضی ساخته شد. معماری بی نظیر ایرانی در گچکاری، شبستان، صحن، کاشیکاری های نفیس و زیبای لاجوردی و مناره های برافراشته جلوه گر است.این مسجد به دستور گردشاسب از نوادگان علاء الدوله کالنجار ساخته شده است و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار سیدرکن الدین محمد قاضی است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}