مرکز خرید امارات Mall of Emirates

نحوه دسترسی: مترو,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: مراکز خرید
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}