مرکز خرید الغریر Al Ghurair Centre

Al Ghurair Centre Al Rigga Rd | Al Rigga Road, Dubai, United Arab Emirates
این مرکز خرید درواقع دبی ترکیبی از فرهنگ و سنت شهر با تجربه خرید مدرن است.
نحوه دسترسی: مترو,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: مراکز خرید
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}