قلعه کردشت

این قلعه تاریخی در روستای کردشت جلفا و در ساحل رود ارس قرار گرفته است.قدمت این بنای تاریخی را به سده های اول اسلامی نسبت داده اند و از نظر ارزش نظامی و تاریخی به ویژه در زمان حکومت عباس میرزای قاجار نائب السلطنه فتحعلی شاه بیشتر مورد توجه قرار می گرفته است .قلعه کردشت بالای تپه ای صخره ای بنا شده است که 6 برج نگهبانی در ارتفاعات آن قرار داشته است و امروزه تنها بخشی از این برج ها و حصارها باقی مانده اند. در ورودی قلعه در قسمت شمالی واقع شده و دیواره های قلعه از جنس سنگ و آجر ایجاد شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}