قلعه رودخان

قلعه رودخان در 45 کیلومتری جنوب غربی فومن واقع است.قلعه رودخان یک قلعه کوهستانی که در بالاترین نقطه کوه واقع شده است. این قلعهبه دلیل اینکه در جوار رودخانه قرار دارد به قلعه رودخان شهرت دارد. معادل باستانی آن رودگان یا روگان است. از نام های دیگر آن می توان به قلعه هزار پا ، حسامی یا سکسار اشاره کرد. این قلعه از دو بخش ارگ که محل زندگی حاکم و از یک بخش دیگر قورخانه که محل استقرار سربازان و زندگی نظامی بود تشکیل شده است . این قلعه در دوران ساسانیان ساخته شده است و در دوران سلجوقیان بازسازی شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}