قلعه بابک

قلعه جمهور معروف به دژ یا قلعه بابک که محل استقرار و پایگاه نظامی بابک خرم دین در برابر خلافت عباسی بوده جزو بزرگترین نمونه های معماری ایران است .از نوع معماری و مصالح به کار رفته میتوان نتیجه گرفت که این قلعه در زمان اشکانیان و یا ساسانیان ساخته شده است.این قلعه ی باستانی که توسط جنگل ارسباران احاطه شده هزاران گردشگر ایرانی و خارج ی را به خود جذب میکند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}