قلعه آوارسین

این دژ قدیمی در 22/5 کیلومتری جنوب خدا آفرین و 11 کیلومتری جاده اهر و در نزدیکی روستای آوارسین قرار گرفته است.اطلاعات درباره این قلعه به حدی محدود است که باستان شناسان هنوز نام اصلی آنرا نمیدانند و این قلعه را با نام روستای مجاور آن میشناسند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}