غار هامپوئیل

غار هامپوئیل در 8 کیلومتری جنوب شرق شهر مراغه و در نزدیکی روستای گشایش واقع شده است.قدمت این غار 150 تا 200 میلیون سال است و با غار علی صدر همدان هم سن است. به لحاظ وسعت و قدمت به عنوان دومین غار جهان شناخته شده است.با توجه به این که در بستر سنگ های رودخانه ، فسیل های حلزونی وجود دارد و از دوران مختلف آثار بی شمار زمین شناختی در آن یافت شده است ، جزء یکی از منابع مهم تحقیقاتی و مطالعاتی می باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}