غار لاریز

غار لادیز در روستای لادیز از توابع شهرستان زاهدان قرار دارد.این غار با طول 15 کیلومتر دارای پوشش گیاهی زیبایی از جمله درختان پده ، گزو انواع گیاهان علفی می باشد . در حالیکه منطقه در طول چند سال اخیر دچار کم آبی بوده اما در تمام فصول سال از سقف و اطراف این غار قطرات آب جاریست که در کف آن یک جریان آب دائمی را شکل میدهد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}