غار دربند

غار دربند در 20 کیلومتری شمال سمنان در قسمت میانی رشته کوههای البرز در کمرکش کوهی زیبا در دره سرسبز دربند قرار گرفته است.غار دربند به خاطر نزدیکی به مهدیشهر و قریه دربند محل سکونت و اختفا بوده و افسانه های زیادی درباره طول غار، کشف آثار قدیمی و چگونگی تشکیل غار بین بومیان رواج دارد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}