غار تمتان

این غار اولین غار مسکونی ایران است. این غار در روستای تمتمان در فاصاه 15 کیلومتری و شمال شهر ارومیه قرار دارد. این روستا به دلیل داشتن غار تمتمان معروف شده است.کارلتون استنلی، انسان شناس آمریکایی در خصوص غار تمتمان پژوهشی انجام داده است که بر مبنای آن این غار در چهل هزار سال پیش مسکونی بوده است و بنابراین این غار از قدیمی ترین سکونت گاه های ایران در شمال ایران بوده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}