غارمغان

این غار در 35 کیلومتری مشهد و در جنوب روستای مغان قرار دارد.این غار برای نخسین بار در سال 1324 توسط یک تیم کوهنوردی هفتاد نفری مشهد کشف و معرفی گردید و برای بار دوم در سال 1326 یک نیم کوهنورد به داخل آن رفتند. قدمت این غار طبق شواهد بدست امده از فسیل حلزونی در مسیر منتهی به آن یکصد میلیون سال پیش تخمین زده شده است که به دوره دوم زمین شناسی مربوط می شود. بنابرای قدمت آن بیشتر از البرز و دماوند است
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی,پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}