عمارت آینالو

در مسیر رسیدن به منطقه ی آینالو عمارتی با شکوه که توسط تاجر معروف ارمنی زمان قاجار ، طومانیاس بنا شده به چشم میخورد.این عمارت که در منطقه بکر و حفاظت شده ی ارسباران واقع شده ظاهرا به دلیل داشتن سقف فلزی مانند آیینه ای نور را منعکس میکرده و به همین دلیل مردم به آن آیینه لو میگفتند.در حال حاظر فقط دیوارهای عمارت سالم مانده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}