عمارت آصف

این عمارت زیبا که توسط آصف اعظم در دوره ی صفویه احداث شد با ارزش های ویژه ی معماری از لحاظ آجرکاری، گچبری و اروسی سازی یکی از بزرگترین عمارت های اعیانی سنندج می باشد.حمام عمارت با ستونهای سنگی حجاری شده و تزیینات آهک بری و کاشی کاری از زیباترین حمام های خصوصی سنندج است.سر در ورودی بنا به شکل نیم هشتی و براساس سبک باروک ایرانی ساخته شده.عمارت آصف علاوه بر سردر و دالان ورودی از چهارحیاط (حیاط بیرونی-حیاط اندرونی-حیاط مستخدمین و حیاط مطبخ تشکیل شده است. تالارتشریفات ، ایوان ستون دار و ارسی پرکار آن از زیبایی های عمارت آصف محسوب می شود.
نحوه دسترسی: تاکسی,اتوبوس,خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}