شهرکرد

شهرکرد دشتی وسیع، پرآب و حاصلخیز محصور شده در بین رشته کوه های زاگرس با دارا بودن طبیعت زیبا و آبو هوای معتدل و خنک تابستانی به یکی از مقاصد جذاب برای سفر تبدیل شده است.  تپه های باستانی و سفالینه های تاریخی که در این شهر کشف شده نشان دهنده ی قدمت طولانی شهرکرد است. با سفر به شهرکرد با جلوه ای زیبا از طبیعت ایران روبرو خواهید شد.