سنگاپور

این شهر سرزمین عجایب است که در آن میتوانید هر تفریحی را تجربه کنید.شما میتوانید سوار اتوبوس شوید و به داخل جنگل های استوایی قدیمیبروید و میمون ها، مارمولک های غول پیکر و خرچنگ هارا ببینید.هم چنین میتوانید در سراه خود، مزرعه های درخت نان و انبه را ببینید.بعدمیتوانید سوار قایق شوید و دور جزیره چرخی بزنید یا برگردید به مرکز شهر و از بوتانیک گاردن دیدن کنید.