سفارت گرجستان در تهران

پاسداران، گلستان 2، پلاك 92
ساعات کاری سفارت گرجستانساعت کاری سفارت گرجستان روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر می باشد.مسافرینی که قصد سفر به مدت 45 روز به کشور گرجستان را دارند، طبق قوانین و توافق های جدید بین ایران و گرجستان میتوانند بدون اخد ویزا به این کشور سفر کنند.
نحوه دسترسی : تاکسی
ساعات فعالیت: ساعت کاری سفارت روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر می باشد.