سفارت صربستان در تهران

ولنجک، کوچه نهم، ‏پلاک ۹                             
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: ساعات کاری سفارت روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعات 8:30 الی 13.