سفارت تاجیسکتان در تهران

نياوران، خ شهيد زينالي. كوچه سوم، پلاك 10
نمایندگی سفارت جمهوری تاجیکستان در مشهدآدرس: ایران ، مشهد، میدان راهنمایی به سمت سه راه فلسطین – بین دستغیب 4 و 6 – پلاک 74 – طبقه اولتلفن/ فاکس : 8470560- 0511 ، 8470460ویزای کشور تاجیکستان برای کسب اطلاعات درباره ی ویزای تاجیکستان و مدارک مورد نیاز به بخش ویزای تاجیکستان مراجعه کنید.نکته مهم برای شهروندان تاجیکستانی مقیم ایرانطبق ماده 29 قانون تاجیکستان در رابطه با «شهروندی جمهوری تاجیکستان»، اگر فردی که در خارج از کشور اقامت دارد در مدت پنج سال اقدام به ثبت نام کنسولی ننماید، حقوق شهروندی وی از بین خواهد رفت، مگر اینکه دارای عذری موجه باشد. هر شهروند باید 30 روز پس از ورود به کشور خارجی در بخش کنسولی سفارت های جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور ثبت نام نماید.خدمات شهروندیاولویت اصلی کنسولگری کمک به شهروندان تاجیکستان در ایران است. بخش کنسولی برای شهروندان تاجیکستان از 8:30 صبح تا 17:30 بعد از ظهر باز می باشد.خدمات گذرنامهبخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ایران، درخواست های تمدید گذرنامه هایی را که در حال انقضاء بوده یا از پیش منقضی شده اند می پذیرد.ارائه مدارک زیر برای تمدید اعتبار یک گذرنامه ضروری است1- گذرنامه (اصل و رونوشت).2- نامه درخواست.3- فرم درخواست که به طور صحیح به زبان تاجیک یا روسی تکمیل و امضاء شده باشد.4- دو قطعه عکس (cm 5/4 x 5/3).5- رونوشت مدرک اقامت (ویزا، کارت ثبت نام اتباع خارجی و غیره)- سفارت تاجیکستان قادر به تعویض گذرنامه هایی که مفقود، دزدیده یا تحریف شده باشند نیست. سفارت درخواست های گذرنامه را دریافت کرده و آنها را به وزارت امور خارجه تاجیکستان برای رسیدگی ارسال می نماید. گذرنامه ها در تاجیکستان صادر شده و مجدّداً به سفارت در ایران ارسال خواهند شد.زمان دقیقی برای رسیدگی به درخواست های گذرنامه وجود نداردبرای ارسال درخواست گذرنامه در تاجیکستان، ارائه مدارک زیر ضروری است1- گذرنامه ملی تاجیک (هم اصل و هم کپی).2- نامه درخواست.3- فرم درخواست که به طور صحیح به زبان تاجیک یا روسی تکمیل و امضاء شده.4- چهار قطعه عکس گذرنامه ای (cm 5/4 x 5/3).5- کپی مدرک اقامت (ویزا، کارت ثبت نام اتباع خارجی و غیره).گذرنامه های مفقود یا دزدیده شدهدر صورت مفقود شدن گذرنامه هنگام حضور در ایران میبایست به شرح زیر عمل نمایید:- مفقود یا دزدیده شدن گذرنامه خود را به پلیس گزارش کنید. تا زمان دریافت گواهی از سفارت تاجیکستان لازم است که گزارش پلیس را همراه خود داشته باشید.- مفقود شدن گذرنامه را به سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران گزارش کنید.قوانین صدور گواهی بازگشت به جمهوری تاجیکستان- در مواردیکه متقاضی به سفر اضطراری نیاز دارد، سفارت می تواند یک گواهی بازگشت به جمهوری تاجیکستان برای وی صادر نماید. این گواهی به مدت 30 روز معتبر خواهد بود.- گواهی بازگشت به جمهوری تاجیکستان توسط نمایندگان دیپلماتیک و دفاتر کنسولی جمهوری تاجیکستان برای آن دسته از شهروندان تاجیکی صادر می گردد که در حال بازگشت به جمهوری تاجیکستان هستند، و یا فاقد گذرنامه خارجی جمهوری تاجیکستان بوده و یا گذرنامه های آنها در خارج از کشور مفقود شده باشد. گواهی بازگشت به جمهوری تاجیکستان برای مدت زمان لازم به منظور ورود به جمهوری تاجیکستان و در هر شرایط به مدت کمتر از شش ماه صادر می گردد.- متقاضی باید مدارک زیررا ارائه نماید:1- رونوشت گذرنامه ملی.2- نامه درخواست.3- فرم درخواست که به طور صحیح به زبان تاجیک یا روسی تکمیل و امضاء شده باشد.4- دو قطعه عکس گذرنامه ای (cm 5/4 x 5/3).5- رونوشت مدرک اقامت (ویزا، کارت ثبت نام اتباع خارجی و غیره).6- سابقه اداره پلیس.
نحوه دسترسی : تاکسی
ساعات فعالیت: ساعت کاری سفارت روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 17:30 می باشد.