سفارت اکوادور در تهران

خ مقدس اردبیل، میدان الف، هشت متری قائم
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: ساعت کاری سفارت روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 14 می باشد.