سفارت اسلواکی در تهران

خیابان نیاوران، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 94
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: ${WorkHours}