سفارت ازبکستان در تهران

اقدسيه، خيابان بوستان، خيابان نسترن
مدارک لازم جهت دریافت ویزای ازبکستان (کاری، تجاری و توریستی)- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار-2 قطعه عکس 4*3 جدید، رنگی با زمینه سفید- داشتن دعوتنامه یا شماره دعوتنامه تائید شده توسط وزارت امورخارجه جمهوری ازبکستان- برای دریافت فرم درخواست روادید با مراجعه به سایت www.evisa.mfa.uzz کلیه سوالات را به زبان انگلیسی و بطور کامل و دقیق جواب دهید ، سپس دانلود نموده و از فرم بارکد دار 2 برگ چاپ ( پرینت ) نمائید .اطلاعاتی در خصوص دریافت ویزای ازبکستان- جهت دریافت دعوتنامه بایستی اطلاعات گذرنامه ای خود را برای کسی که قرار است در ازبکستان اقدام نماید ایمیل کنید ، ایشان پس از دریافت اطلاعات مزبور بایستی به بخش کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان مراجعه نماید و پس از بررسی مدارک لازم توسط مسئولین مربوطه ، شماره دعوتنامه را از ایشان سئوال نمائید و با بخش کنسولی در تهران تماس بگیرید و جهت مراجعه هماهنگ کنید .- پس از ارائه مدارک به بخش کنسولی تقریبا ظرف یکروز روادید آماده میگردد .- مدت اعتبار دعوتنامه معمولا از تاریخ ارسال سه ماه میباشد مگر در شرایطی که دعوت کننده تاریخ معینی را جهت دریافت روادید اعلام نماید ، که درغیر اینصورت فقط طی مدت درخواست دعوت کننده میتوانند اقدام نمایند .
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: ساعت کاری سفارت روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 18 می باشد.