سفارت اردن در تهران

 زعفرانیه، خیابان فلاحی، خیابان طاهری، خیابان البرزکوه، شماره 24
در حال حاضر سفارت بسته می باشد.
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: ساعت کاری سفارت روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 15 می باشد.