سعدیه

سعدیه نام آرامگاه سعدی شاعر برجسته پارسی زبان در قرن هفتم هجری قمری است. از آثار وی می توان به گلستان و بوستان اشاره کرد. همین طور قصاید، قطعات، غزلیات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصاید عربی در کلیات وی جمع آوری شده است. بنای اصلی و اولیه آرامگاه سعدی مربوط به دوره اتابکان فارس است و نخستین بار ابن بطوطه مراکشی در حدود سال 750 قمری آن را مشاهده نمود.بنای کنونی سعدیه از کاخ چهلستون اصفهان به اقتباس گرفته شده است. دارای ایوانی با ستون های چهار ضلعی بلند به همراه تزینات کاشی کاری در جلو بقعه بنا شده است. همین طور گنبد کاشی فیروزه ای بر فراز بقعه جلوه ویژه ای به این بنا بخشیده است. در درون بقعه کتیبه هایی با منتخباتی از گلستان و بوستان زینت داده شده است. محوطه باغ پر ازگل های رنگارنگ و زیبا است. کاشی کاری درون حوض به سبک سلجوقیان می باشد و طراح آن استاد تیرانداز می باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}