ساحل میناب

سواحل زیبا با چشم اندازهای بکر و درختان حرا که واقعا بی نظیر و دارای زیبایی خاصی هستند.
نحوه دسترسی: تاکسی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}