زیارتگاه پیر چک چک

چک چک یا زیارتگاه پیر سبز یکی از مهمترین زیارتگاه های زرتشتیان جهان است که در دامنه ی کوهی در یک سراشیبی تند و در دره عمیقی در بخش خرانق اردکان قرار دارد و گفته می شود نام چک چک یا چک چکو از صدای قطره های آبی گرفته شده که از صخره ای می چکد. زرتشتیان هر ساله از روز 24 خرداد به مدت چهار روز در اين زيارتگاه دور هم جمع شده و به نيايش مي پردازند. برای ورود به زیارتگاه، به نشانه احترام، باید کفش ها را از پا درآورد و کلاه بر سر نهاد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}