ریشهر

ریشهر با مناظر و ساحلی زیبا یکی از آثار تاریخی و دیدنی بوشهر است. آثار کشف شده در ریشهر به هزاره سوم تا اول قبل از میلاد میرسد.ای شهر در دوره ساسانیان یکی از مراکز مهم علمی و ادبی محسوب میشده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}