دشت سورین

سورین نام دشتی است در مسیر جاده بانه - مریوان که به خاطر جنگل های انبوه و پوشش گیاهی آن به منطقه ای گردشگری تبدیل شده است.طبیعت زیبای این منطقه در فصل بهار هر بیننده ای را به خود مجذوب میکند.
نحوه دسترسی: تاکسی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}