دریاچه مارمیشو

دریاچه مارمیشو که در روستایی به همین نام قرار دارد آب و هوای معتدل و کوهستانی دارد که در بهار تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد و خشک است.دریاچه مارمیشو که در روستایی به همین نام قرار دارد آب و هوای معتدل و کوهستانی دارد که در بهار تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد و خشک است.شنا در این مکان بسیار خطرناک است. بنابریان از شنا کردن در این مکان اکیدا خودداری فرمایید.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}