دریاچه زریوار

دریاچه زریوار در استان کردستان و 2 کیلومتری غرب مریوان قرار گرفته اند.این دریاچه که دارای آب شیرین است در ارتفاع 1250 متری از سطح دریا قرار گرفته است. آب این دریاچه از تعدادی چشمه های کف جوش و بارش های جوی سرچشمه می گیرد. از ویژگی های برجسته این دریاچه این است که در فصل سرما به دلیل نزولات زمستانی و بارش برف ، سطح دریاچه یخ می زند و می توان بر سطح دریاچه تعدد داشت.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}