خانه ملاصدرا

این خانه در نزدیکی شهر قم ، روستای کهک قرار گرفته است.قدمت بنا به دوره صفویه برمی گردد و باتوجه به اینکه ملاصدرا حکیم متعالیه به مدت 15 سال در اینجا ساکن بوده است حائز اهمیت است.فضای اصلی ساختمان را شبستانی چهارصفه تشکیل داده است و طبقه همکف و اول، چندین حجره و اتاق اطراف آن را احاطه کرده اند. این خانه با گچبری شبه سجاده ای و مشبک های گچی در نورگیرها تزیین شده است و در چهار طرف آن 4 دهلیز واقع شده است. در محوطه اصلی سقفی به شکل گنبد قرار گرفته است که در راس آن ، شیشه های رنگی نور را به داخل بنا عبور می دهند. مصالحی که در ساخت این بنا به کار گرفته شده است شامل خشت خام و ملات گل است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}