خانه معین زنجان

این خانه در جنوب غربی زنجان و در مجاورت شمال رودخانه زنجانرود و غرب پل سردار خانه و باغ معین قرار گرفته است.قدمت این بنای زیبای تاریخی به اواخر دوره قاجار بازمی گردد.این اثر از دو قسمت خانه و باغ تشکیل یافته است که از تزئینات آن می توان به لمبه کوبی های سقف و سرستون های منقوش اشاره کرد. این خانه دارای یک حوض است که چند جوی انشعابی را شامل می شودو آب را به نقاط مختلف باغ هدایت می کند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}