خانه مرتاض

قدمت این بنا به دوره قاجاریه و زمان سلطنت احمدشاه یا ناصرالدین شاه قاجار باز می گردد و د سال 1374 از طرف این خانواده به دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد اهدا شده است.این خانه دارای دو بخش بیرونی و اندرونی است و هر یک از آنها دارای حیاط و ورودی جداگانه می باشد ولی در عین حال به گونه ای بهم مرتبط اند. این دو حیاط به وسیله راهرویی که با چند پیچ از گوشه شرقی حیاط کوچک تا گوشه جنوبی حیاط اصلی امتداد یافته است. مهمترین عنصر حیاط بزرگ ایوان آن است که با بادگیر خود بیش از دیگر عناصر به چشم می خورد. مساحت حیاط اندرونی تقریبا سه برابر مساحت حیاط بیرونی و تالار بزرگ آن از بناهای اطرافش بلندتر است. این تالار در راس حیاط قرار دارد. در این خانه فضاهای مهم تر در محوطه اصلی خانه و فضاهای کم اهمیت بین آنها قرار دارند. دو طبقه بدن کلیه فضاهای این خانه از ویژگی های بارز آن است. حیاط اندرونی آن دارای مقرنس های گچ و کاربندی های گچی بر روی دریچه های طبقه های فوقانی است و در گوشه های حیاط نیز هشتی های منحصر بفردی دیده می شود.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}