حمام شیخ بهایی

این حمام در خیابان عبدالرزاق، و در کوچه شیخ بهایی قرار دارد.قدمت این بنا به دروه صفوی باز می گردد و در زمان شاه عباس ساخته شده است.معماری این حمام مانند معمایی ذهن فرد را مشغول میکند چراکه دارای دو راز شگفت انگیز است: اول اینکه آب این حمام تنها با یک شمع گرم مید و دوم اینکه این شمع همواره روشن بوده است. درباره نحوه گرم شدن آب این حمام شایعات فراوانی وجود دارد ولی نظریه ای که در این باب پذیرفته شده است این است که سیستم سفالینه لوله کشی زیرزمینی در حد فاصل آبریزگاه مسجد جامع و این حمام وجود داشته که با روش مکش طبیعی ، گازهایی مانند گاز متان و اکسیدهای گوگرد را به مشعل خزینه حمام هدایت می کرده و این گازها به عنوان منبع گرما در مشعل خزینه می سوخته است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}