حمام سلطان میر احمد

این حمام در کاشان خیابان علوی ، کوچه سلطان امیراحمد قرار گرفته است.بر اساس آثار به جامانده از زلزله سال 1392 هجری قمری ، این حمام به دوران سلجوقیه برمی گردد و بنای فعلی سربینه مربوط به دوران قاجاریه می باشد.این حمام در سال 1335 به شماره 1351 به ثبت آثار ملی رسیده است.به دلیل اینکه حمام در مجاورت با امامزاده سلطان امیر احمد است ، به نام حمام سلطان امیراحمد نامگذاری شده است. بخش های حمام علاوه بر دوفضای اصلی ؛ سربینه و گرم خانه ، که در حمام های قدیمی به چشم می خورد ، این بنا از دو بخش کوچک و بزرگ تشکیل شده که دارای قسمت هایی چون جلوخان ، هشتی ، سردر ورودی ، سربینه ، میان در، راهروهای ارتباطی، گرم خانه ، خزینه ، صفه شاه نشین، اتاق نظافت، تون، گربه رو ، دستک ، برف انداز، جام خانه و چاه خانه است. سبک معماری میان ورودی حمام و گرم خانه بینه قرار دارد که هوای آن نیمه گرم است تا مراجعان همان ابتدا با هوای گرم مواجه نشوند و هنگام خارج شدن سلامتشان به خطر نیفتد. ورودی حمام و فضای میان بینه و گرم خانه با پیچ و خم زیاد برای جلوگیری از انتقال هوای داخل حمام به خارج و بالعکس ساخته شده است و به منظور نگهداری گرمای داخل حمام این بنا پایین تر از سطح زمین ایجاد شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}