حمام خان (پیر ظهیری)

این حمام در ضلع شمالی بازار سنندج و در بافت قدیمی شهر قرار گرفته و به خاطر موقعیت خاصش ارتباط خاصی با بازار داشته است.حمام دارای بخش های مختلفی شامل سردر ورودی، هشتی، سربینه(حمام سرد)، میان رو، بینه(حمام گرم)، خزینه، خلوتی ، سرویس های بهداشتی، آب انبار اضافی و تون میباشد.کف حمام سنگ مرمر و سقف تمام فضا از ترکیب طاق و گنبد است . از ویژگیهای بارز این حمام تزیینات پرکار آهکبری با نقش و نگار متنوع و زیبا و کاشیکاری هفت رنگ با موضوعات مختلف است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}