جهنم دره

جهنم دره در مسیر جاده ی زرآباد به سمت چالدران در میان کوههای بلند قرار گرفته و به همین دلیل بکر و دست نخورده باقی مانده است. این منطقه ی زیبا که یکی از جاذبه های گردشگری روستای قریس در حاشیه ی شهر خوی است ، در گذشته محلی برای مخفی شدن افرادی بوده که با حکومت دوران خود مشکل داشته اند و به همین خاطر به این نام شناخته میشود.جهنم دره که قبلا در مسیر جاده ی ابریشم قرار داشته بیشتر مورد توجه کوهنواردان و کسانی است که قصد شکار دارند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}