جنگل سه هزار

جنگل های سه هزار در مسیر تنکابن به خرم آباد قرار گرفته که بعد از گذشتن از قلعه گردن به سمت جنوب و در دو راهی لتاک در بخش شرقی وارد جاده خاکی می شود و در ادامه به جنگل های سه هزار می رسد.این منطقه با وجود چمنزارها ، جنگل های مرتفع و جلگه ای، رو دخانه پرآب و با دارا بودن آب و هوای مطبوع و مناسب چشم انداز بسیار زیبا و بکری دارد . همچنین قرارگرفتن آب معدنی شلف در دو کیلومتری آن که خواص دارویی زیادی دارد جذابیت آن را بیشتر کرده است.در گذشته به رودخانه ، هراز می گفتند واین منطقه دارای سه رود اصلی شلف رود، گرما رود و مرانرود می باشد که به آن ها هراز می گفتند . با مرور زمان نقطه هراز جابه جا شده و به هزار تغییر یافته است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}