آرامگاه نادر افشار

این بنا به سبک دوره تیموری ساخته شده است. کاشیکاری این مسجد از شاهکار های عصر تیموری است. طاق های گنبدی شکل و مناره های آن از تزئیناتی مانند مقرنس و نیز نقوش و خطوط دیواری بر روی زمینه گچی و معرق کاری بهره برده است. ایوان این مسجد که به ایوان مقصوره معروف است از باشکوه ترین ایوان های مسجد است که کتیبه تاریخی بایسنقر ، فرزند گوهرشاد خانم از بهترین ثلث نویسان عهد تیموری با خط زیبای ثلث بر بالای ایوان مقصوره خود نمایی می کند و نیز تاریخ ساخت بنا نیز در این کتیبه درج شده است. محراب آن از جنس سنگ مرمر و تزئینات و کنده کاری است و کتیبه ای در آن وجود دارد که اطرافش مقرنس کاری شده است. منبر صاحب الزمان که در کنار محراب قرار دارد از قدمت بالایی برخوردار است. در بالای ایوان مقصوره گنبد عظیمی با ارتفاع 41 متر وجود دارد و فضای خالی بین دو پوشش گنبد 10 متر است. سطح آن با آجر لعابدار و کتیبه به خط کوفی تزئین شده است. این بنا شامل 8 ایوان بزرگ و 7 شبستان است. گنبدخانه پشت ایوان مقصوره با شبستان های یک طبقه، بخش های مختلف مسجد را به ربط می دهد.