کاخ موزه نظامی انزلی

محل استقراراین کاخ در منطقه میان پشته بین دوپل انزلی و پل غازیان در محوطه وسیعی واقع شده اسن.تاریخچهاین کاخ در کنار دریا قرار دارد که هرساله مسافران و گردشگران فراوانی را به خود جذب می کند. موقعیت جغرافیایی کاخ به گونه ایست که از شمال به کرانه های آبی و از جنوب رو به سوی درختان سرو و نارنج دارد. ایم کاخمربوط به دوران قاجار می باشد و در زمان پهلوی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.سبک معماریزمین کلی کاخ 102666 متر مربع است و زیر بنای دوطبقه 1168 متر مربع می باشد. همین طور یک در بزرگ در شمال دارد. ادر دو طرف خیابان های کاخ شمشماد کاشته شده همجنین داخل کاخ به وسایل مجلل و لوسار مزیین می باشد. ایم نوزه دارای بخش های متعددی می باشند از قبی نمایشگاه سلاح گرم و سرد ، نمایشگاه هدایای سران کشورها به خاندان پهلوی ف نمایشگه تجهیز��ت ناوبری و غواصی و...جاذبه های گردشگری مجاور این مکانفاصله کاخ موزه انزلی با مناره انزلی 1 کیلومتر ، با موزه گنجینه رشت 41 کیلومتر، با تالاب انزلی 42 کیلومتر ، با پل چوبی کیاشهر 59 کیلومتر ، با تالاب و پناهگاه حیات وحش سلکه 53 کیلومتر و با پارک جنگلی گیسوم 54 کیلومتر می باشد.