تپه باستانی سنگ چخماق

تپه های باستانی سنگ چخماغ در 6 کیلومتری شاهرودو در سر راه شاهرود به گرگان قرار گرفته و از دو تپه شرقی و غربی تشکیل شده است. قدمت تپه های غربی به ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار سال قبل و قدمت تپه های شرقی به ۷ تا ۸ هزار سال پیش بازمی گردد. در بررسی های انجام شده مشخص شد که تپه های سنگ چخماق شاهرود در بسطام متعلق به قدیمی ترین روستای شمالشرق فلات ایران است. بسیاری از ظروف تپه های سنگی این منطقه اکنون در موزه توکیو در ژاپن نگهداری می شود و این در حالی است که موزه شاهرود تنها چند نمونه از این ظروف را در خود نگهداری می کند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}